LiskのVOTINGメモ

・1300LSKで開始(3/25から3500LSK)

・初期費用:VOTE費用4LSK+セカンドパス5LSK=9LSK

⇒報酬確認

VOTE報酬

1週間後:1LSK貯まる

9日後:1LSK初支払い(手数料0.1引かれて0.9LSK)

17日後:1LSK支払われる(合計1.8LSK)

25日後:3LSK支払われる(合計4.9LSK)

1ヶ月目:報酬額4.9LSK

2ヶ月目:報酬額11LSK

3ヶ月目:報酬額16LSK

4ヶ月目:報酬額26LSK

5ヶ月目:報酬額22LSK

6ヶ月目:報酬額23LSK⑥

7ヶ月目:報酬額23LSK⑦

8ヶ月目:報酬額30LSK⑧

参考

LISKのVOTE報酬を最も効率良くもらう方法まとめ

LiskのVOTINGのやり方、報酬を効率良くもらう方法も紹介!

長期・大量保有なら必見!仮想通貨のLISKを殖やすVOTINGとは?

lisk.builders